Teoria ewolucji a teoria Darwina: Która z nich jest prawdziwa?

Teoria ewolucji mówi, że pojawienie się nowych gatunków jest zwykle wynikiem stopniowych zmian w długich okresach czasu, a nie pojedynczego zdarzenia. Jedynym sposobem zmiany gatunków jest reprodukcja i mutacje genetyczne. Teoria Darwina stwierdza, że wszystkie żywe istoty wywodzą się od wspólnych przodków. Teoria ta wyjaśnia, jak do tego doszło i dlaczego pewne cechy są wspólne dla wszystkich żywych istot. Obie te teorie pokrywają się w wielu aspektach i mogą sobie pomagać. Jednak czasami są ze sobą sprzeczne. Przyjrzyjmy się głębiej, jak się porównują.

Teoria ewolucji

Aby zrozumieć teorię Darwina, ważne jest, aby najpierw zrozumieć teorię ewolucji. Teoria ewolucji wyjaśnia, jak gatunek zmieniał się w czasie, co jest znane jako ewolucja darwinowska. Teoria ewolucji może być również nazywana biogeografią. W biogeografii gatunki są zgrupowane w większe regiony zwane populacjami, a populacje są zgrupowane w większe obszary zwane biomami. Biogeografia próbuje wyjaśnić, jak gatunki są rozmieszczone na Ziemi.

W ciągu milionów lat gatunki zmieniają się. Mogą pojawiać się nowe gatunki, a starsze wymierają. Nowe gatunki powstają w procesie zwanym ewolucją. Ewolucja zachodzi, gdy cechy genetyczne są przekazywane z jednego pokolenia na drugie. Kiedy populacja zostaje odizolowana, jest prawdopodobne, że jej geny z czasem stają się bardziej zróżnicowane. Ten proces izolacji i zmian genetycznych znany jest jako specjacja.

Teoria Darwina

Teoria ewolucji Darwina przypisuje historię życia jednokomórkowemu organizmowi. Uważa się, że organizm ten rozwinął się w pierwszą złożoną roślinę, a następnie w pierwsze złożone zwierzę. Ten postęp jest znany jako Pochodzenie Gatunków. Zgodnie z teorią Darwina, z czasem organizmy stawały się bardziej złożone, aż do momentu, gdy zwierzęta posiadały organy porównywalne z ludzkimi. Darwin uważał również, że gatunki również zmieniają się w czasie. Środowisko może powodować, że zwierzęta z czasem zmieniają swoją formę. Na przykład gatunek zwierząt może się przystosować, aby z czasem stać się mniejszym lub większym.

Różnice między tymi dwoma teoriami

Streszczenie.

Teoria ewolucji wywodzi historię życia od jednokomórkowego organizmu. Uważa się, że organizm ten rozwinął się w pierwszą złożoną roślinę, a następnie w pierwsze złożone zwierzę. Teoria ewolucji może być również nazywana biogeografią. W biogeografii gatunki są zgrupowane w większe regiony zwane populacjami, a populacje są zgrupowane w większe obszary zwane biomami. Biogeografia próbuje wyjaśnić, jak gatunki są rozmieszczone na Ziemi.

Zobacz także:

  1. Moje przemyślenia na temat programu telewizyjnego "Boso przez świat"
  2. Styl życia w buddyzmie: Jak żyć wolnym, otwartym i połączonym życiem
  3. Droga Krzyżowa: Barefoot Travel Blog
  4. Poradnik Przetrwania w Dżungli: Jak przetrwać 30 dni w puszczy amazońskiej
  5. 10 powodów, dla których powinieneś odwiedzić Ekwador, kraj Ameryki Południowej
  6. Historia tytoniu w Ameryce: Wszystko, co musisz wiedzieć
  7. 5 oznak alkoholizmu i co powinieneś zrobić

Darwinowska teoria ewolucji śledzi historię życia od jednokomórkowego organizmu. Uważa się, że organizm ten rozwinął się w pierwszą złożoną roślinę, a następnie w pierwsze złożone zwierzę. Darwin uważał również, że gatunki również zmieniają się w czasie. Środowisko może powodować, że zwierzęta zmieniają swoją formę w czasie. Na przykład gatunek zwierząt może z czasem przystosować się do tego, by stać się mniejszym lub większym.

Podsumowanie.

Teoria ewolucji prowadzi historię życia do jednokomórkowego organizmu. Uważa się, że organizm ten rozwinął się w pierwszą złożoną roślinę, a następnie w pierwsze złożone zwierzę. Teoria ewolucji może być również nazywana biogeografią. W biogeografii gatunki są zgrupowane w większe regiony zwane populacjami, a populacje są zgrupowane w większe obszary zwane biomami. Biogeografia próbuje wyjaśnić, jak gatunki są rozmieszczone na Ziemi.

Darwinowska teoria ewolucji śledzi historię życia od jednokomórkowego organizmu. Uważa się, że organizm ten rozwinął się w pierwszą złożoną roślinę, a następnie w pierwsze złożone zwierzę. Darwin uważał również, że gatunki również zmieniają się w czasie. Środowisko może powodować, że zwierzęta zmieniają swoją formę w czasie. Na przykład gatunek zwierząt może z czasem przystosować się do tego, by stać się mniejszym lub większym.